Na czym polega modernizacja przejazdów kolejowych?

RogatkaDługość linii kolejowych w Polsce wynosi około 20 000 km. W skład infrastruktury kolejowej wchodzą również przejazdy. Od ich stanu zależy bezpieczeństwo podróżujących zarówno koleją, jak i samochodami i pieszych, dlatego też niezwykle ważna jest regularna naprawa. Dowiedz się, na czym dokładnie polega modernizacja przejazdów kolejowych.

Przejazdy kolejowo-drogowe i ich rodzaje

Przejazdy kolejowe to miejsca, w których linia kolejowa przecina się z drogą publiczną. Można więc powiedzieć, że przejazdy kolejowo-drogowe to skrzyżowanie ruchu kolejowego oraz samochodowego
Przejazdy można podzielić na kilka rodzajów. Kategoria A to przejazdy strzeżone, wyposażone w rogatki sterowane ręcznie z udziałem osoby obsługującej przejazd. Kategoria B to natomiast przejazdy strzeżone za pomocą automatycznych systemów. W kategorii C mamy do czynienia z brakiem rogatek, a jedynie sygnalizacją świetlną. Kategoria D to przejazdy niestrzeżone, oznakowane znakami drogowymi.


Prace modernizacyjne nad przejazdami kolejowymi

Modernizacja przejazdów kolejowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a więc w trakcie prac można mówić o tendencji do lepszego zabezpieczania i oznakowania przejazdów.
W zakres prac wchodzi przede wszystkim:

  • naprawa lub wymiana torów,
  • naprawa bądź wymiana płyt przejazdowych,
  • modernizacja urządzeń, które zawiadują automatycznie ruchem kolejowym,
  • wymiana nawierzchni odcinka drogowego (drogi dojazdowej),
  • wymiana oświetlenia.Często elementem modernizacji przejazdu jest również zainstalowanie monitoringu. W celu poprawy bezpieczeństwa i skróceniu czasu reakcji w sytuacji wypadku, oznakowuje się również przejazdy tzw. żółtymi naklejkami, które są pomocne w udzieleniu karetce pogotowia informacji na temat dokładnego miejsca zdarzenia.